Máy cắt laser Amada LCV3015 - Alarm Code

Bảng mã báo lỗi của máy cắt laser Amada LCV3015

Bảng mã  lỗi  Amada LCV 3015
SốNguyên nhân
2100Khí nén thấp
2101Relay bảo vệ dòng ngắt
2102Trục vào vùng cấm
2103Tạm ngừng vì lý do an toàn
2104Lỗi kết nối đầu dò
2105Lỗi công tắc khí
2116Interlock Z+ ( khóa trục Z+)
2117Interlock Z- ( khóa trục Z-)
2118Interlock B+ ( khóa trục B+)
2119Interlock B- ( khóa trục B-)
2120Kiểm tra kết nối đầu "bét"
2121Hộp Scrap bên phải mở
2122Hộp Scrap bên trái mở
2123Carte trước ở bên phải mở
2124Carte trước ở bên trái mở
2132Gương 1 bị "khóa" (interlock)
2133Gương 2 bị "khóa" (interlock)
2134Gương 3 bị "khóa" (interlock)
2135Gương 4 bị "khóa" (interlock)
2136Gương 5 bị "khóa" (interlock)
2137Gương 6 bị "khóa" (interlock)
2140Carte tia trục X mở
2141Carte tia trục Y mở
2142Carte tia trục Z mở
2147Lỗi nút tạm dừng
2148Lỗi bộ chân kẹp
2149Chân kẹp mở
2150Chân kẹp đóng
2151" đường trượt" mở ( chute)
2152

cảm biến " đường trượt" ( chute) lỗi

2153Dàn đưa phôi quá tải
2154" Dây kéo" dàn thay bàn (trace)
2155Tia ACS phản xạ lỗi
2156Vị trí dừng của bộ ACS lỗi
2157Carte ACS mở
2158Chìa khóa "màn rập" ( shutter) lỗi
2159Gas hỗ trợ không được chọn
2160Áp suất gas hỗ trợ
2161Bộ hút bụi quá nóng
2162Bộ hút bụi quá tải
2163Bộ hút bụi lỗi
2164EZ lỗi
2165Bộ kẹp bàn lỗi ( free bear up)
2166Bộ giải nhiệt lỗi
2167Dàn lấy phoi quá tải
2168

Bộ thay bàn đưa lên lỗi( Gauge block up)

2169Work crush
2170Trục Z lỗi ( Z Retry PMC)
2171

Bộ AHC trục X,Y "khóa" (interlock)

2172Bộ AHC kẹp lỗi
2173Cảm biến Bộ AHC C/UC lỗi
2174Vị trí Bộ AHC C/UC lỗi
2175Carte bộ AHC đóng
2176Carte bộ AHC mở
2177Carte bộ AHC quá thời gian
2178Bộ AHC quá trục X+
2179Bộ AHC tắt nguồn
2180Bộ thay bàn interlock
2181Bộ thay bàn lỗi
2182M code Bộ thay bàn lỗi
2183Bộ thay bàn quá cữ
2184Parameter bộ thay bàn
2185Emergency bộ thay bàn
2186NC dừng từ bộ thay bàn
2187Lỗi kết nối bộ thay bàn
2188Bộ thay bàn not ready
2190emergency bộ ASPC
2191Bị dừng NC từ bộ ASPC
2192Lỗi kết nối bbooj ASPC
2193Bộ đầu dò HS95 đứt dây
2195Lỗi HX
2196Lệnh M10 lỗi
2197Lệnh Shutter lỗi
2197Lệnh M06 bộ AHC lỗi
2204Lỗi vị trí Nguyên điểm
2212Lệnh M10 lỗi
2213Lệnh M11 lỗi
2214Lỗi Kẹp bàn
2215Lỗi mở bàn
2216Lệnh M80 lỗi
2217Lệnh M81 lỗi
2218Lệnh M180 lỗi
2219Lệnh M760 lỗi
2220Lệnh M762 lỗi
2221Freebear lỗi
2222trục Z lỗi board PMC
2223Van bộ thay bàn lỗi
2224Probe lỗi
2225Chiller lỗi ( bọ giải nhiệt nước)
2226Shotpin lỗi
2227Vị trí bàn lỗi
2279Lỗi file 1
2280Lỗi file 2
2281Lỗi file 3
2282Lỗi file 4
2283Lỗi file 5
2289Pin yếu
2290Cảnh báo đường đi laser
2291Cảnh báo điều chỉnh bộ AHC
2292Bộ đưa phôi bàn cảnh báo
2293HX cảnh báo
2294Emergency bộ trap

Cần tư vấn : Zalo/Viber : Phoa 0909598996