Máy chấn Amada FBD50

0₫

Mô tả

Máy chấn Amada FBD50 NC9F
Amada FBD50 Pressbrake Machine
Press Bending : 50 tons
Length Capacity: 2000mm
System : Meldas 3000/ NC9F
Date: 1990
Phone:    0918 385 783  
                0909 245 753
                0909 598 996

Web:    hopphatcnc.vn
             hopphatcnc.com

Video máy hoạt động tại : https://www.youtube.com/watch?v=VHxTgNDnr-c

Bình luận

Sản phẩm khác