Máy chấn Amada 6m RG200L

0₫

Mô tả

Máy chấn Amada 6m  NC9EX
Amada 6m NC9EX Pressbrake Machine

Press Bending :200 tons
Length Capacity: 6000 mm
System :  NC9 - EX
Date: 1985
Phone:    0918 385 783  
                0909 245 753
                0909 598 996

Web:    hopphatcnc.vn
             hopphatcnc.com

Bình luận

Sản phẩm khác