Vật tư Bộ nguồn Laser Fanuc C1000iB/C2000iB/C4000iB - C1000iC/C2000iC/C4000iC

0₫

Mô tả

FANUC LASER C1000i-MODEL B / C2000i-MODEL B / C3000i-MODEL B / C4000i-MODEL B / C6000i-MODEL B

FANUC LASER C1000i-MODEL C / C2000i-MODEL C / C3000i-MODEL C / C4000i-MODEL C / C6000i-MODEL C

A14B-0082-B328C2000i-C
A14B-0082-B326C4000i -C
A14B-0082-B331C6000i -C
A14B-0082-B332C6000i -C

Discharge tube :
A290-4533-T001 C2000i-C
A290-4540-T001 C2000i-C
A290-4562-T002 C6000i -C

Laser Power Supply
A14B-0082-B211 C2000i-C, C4000i-C (Standard)
C6000i-C (Standard)
A14B-0032-B212 C4000i-C 
C6000i-C 
Turbo Blower :
A04B-0800-C019
A04B-0800-C025
C2000i-C
C4000i-C, C6000i-C
Biến tần Hitachi : 
A90L-0001-0574#8LF C2000i-C, C4000i-C
A90L-0001-0574#16LFF C6000i-C
 Quạt làm mát : 
A90L-0001-0574#8LF-FAN
A90L-0001-0574#16LFF-FAN
C2000i-C, C4000i-C
C6000i-C
Bơm chân không : 
A90L-0001-0425
Power Sensor
A04B-0807-D001
A04B-0809-D001
C2000i-C, C4000i-C
C6000i-C
Board IO Interface
A16B-3100-0070
 


 

Bình luận

Sản phẩm khác