Thấu kính, Gương, Nozzle, Cleaning Swab, Collimator, Ceramic

0₫

Mô tả

Các loại vật tư tiêu hao của fiber laser :

 Cleaning Swab size L  L220*R12 
 Cleaning Swab size S L200*R5 
 Nước vệ sinh gương 100ml 
 Gương 27.9 x 4.1 
 Gương 37 x7  
 Gương 24.9 x 1.5 
 Collimator D30 F100 
 D30 F100 / 125 / 150 / 155 
 D28 F125 
 Ceramic D32 (Raytools) 
 RT- Nozzle Single 
 RT- Nozzle Double 
 Gương 30 x5 
 Gương 22.35 x 4 
 Ceramic D28 (Precitec / WSX) 
 WSX- Nozzle Single 
 WSX- Nozzle Double 
 Gương 18 x 2 
 Gương 20 x 2 
 Gương 20 x 3 
 Collimator D20 F50 
 D20 F120 / F125 
 WSX Nozzle Welding L32xM11 

Bình luận

Sản phẩm khác